Institucije državne vlasti:

Donatori Zaklade:

Partneri Zaklade:

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj:

Studentski centri u Hrvatskoj:

Veleučilišta u Hrvatskoj:

Institucije obrazovnog sustava:

Druge udruge, zaklade:

Ostale korisne institucije: