hpb sjednica

NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 12. prosinca 2018. godine

 

 

U utorak, 10. prosinca održana je 8. sjednica Upravnog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 

  1. Zapisnik 7. elektroničke sjednice održane 5. listopada 2018.;

  2. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za ak. god. 2018./2019.: Izvještaj Povjerenstva, Rang liste, Odluka o dodjeli studentskih stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama;

  3. Razno.

 

Ad. 1.

Upravni odbor jednoglasno je bez primjedbi usvojio zapisnik 7. elektroničke sjednice održane 5. listopada 2018. godine.

Ad.2.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio Izvještaj Povjerenstva, usvojio Rang liste te donio Odluku o dodjeli studentskih stipendija i raspodjeli po pojednim kategorijama.

Ad.3.

Predsjednica Upravnog odbora je izvjestila Upravni odbor da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 129. sjednici prihvatila nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standard, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.