petak, listopada 5, 2018 - 11:10

NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 4. listopada 2018. godine

 

U ponedjeljak, 24. rujna održana je 6. sjednica Upravnog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:

1. Zapisnik 5. sjednice održane elektroničkim putem 13. srpnja 2018.;

2. Izvještaj Povjerenstva- prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija; 

3. Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2018./2019:

    a) Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija;

    b) Odluka o raspisivanju Natječaja;

    c) Tekst Natječaja; 

    d) Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava.

4. Polugodišnji financijski izvještaj; 

5. Pripajanje Zaklade MZO-u;

     - usmeni izvještaj predsjednice UO-a

6. Razno

 

Na predloženi dnevni red nitko od članova Upravnog odbora nije imao primjedbi.

 

Ad.1

Upravni odbor bez primjedbi usvaja zapisnik 5. sjednice UO-a održane elektroničkim putem 13. svibnja 2018. godine.

 

Ad.2

Upravni odbor jednoglasno je bez primjedbi usvojio Izvještaj Povjerenstva - prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, te Prijedlog raspodjele za dodjelu stipendija.  

 

Ad.3

Budući da je donesena Odluka (Zaključak Vlade HR) kako će se Zaklada pripojiti MZO-u, te je postupak već pokrenut, Upravni odbor zahtjeva od MZO-a da se pravno očituje vezano za provedbu Javnog natječaja. Kada Upravni odbor bude imao pravnu potvrdu MZO-a, održat će se elektronička sjednica na kojoj će se potvrditi predloženi dokumenti koji su preduvjet za raspisivanje Javnog natječaja. 

 

Ad.4

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio polugodišnji Financijski izvještaj za 2018. godinu.

 

Ad.5

Upravni odbor se još jednom jednoglasno složio da pravna služba MZO-a da svoje očitovanje o ovom prijelazu i gašenju Zaklade, prije objave Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.