NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 22. prosinca 2017. godine

 

U utorak, 12. prosinca održana je 2. sjednica Upravnog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Zapisnik konstituirajuće sjednice održane 21. studenog 2017;

2. Izvještaj Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.;

3. Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.;

a) Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija;

b) Odluka o raspisivanju Natječaja;

c) Tekst Natječaja;

d) Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava;

4. Izvještaj o poslovanju Zaklade;

5. Razno 

 

Ad. 1.

Upravni odbor jednoglasno je bez primjedbi usvojio zapisnik konstituirajuće sjednice održane 21. studenog 2017. godine.

 

Ad.2.

Predsjednica Upravnog odbora je zamolila v.d. ravnateljicu da se članovima Upravnog odbora putem e-maila pošalju prihvaćene promjene, te se sukladno dogovorenim promjenama dostavi novi Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija za ovogodišnji Natječaj. 

 

Ad.3.

Upravni odbor jednoglasno je prihvatio Odluku o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava, a za ostalu dokumentaciju provest će se elektroničko glasovanje (do 22. prosinca 2017. godine).

 

Ad. 4.

Upravni odbor jednoglasno je  prihvatio Izvještaj o poslovanju Zaklade, uz nastavak ove točke na jednoj od idućih sjednica u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja.

Ad. 5. 

U sklopu točke Razno nije se raspravljalo.

 

 

NAPOMENA:

Javni natječaj za akademsku godinu 2017./2018. sukladno dokumentima (Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) ) donesenim na 2. sjednici Upravnog odbora i danas objavljenim na našoj web stranici bit će raspisan kroz 10-ak dana.