petak, veljače 24, 2017 - 13:30

NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 24. veljače 2017. godine

U utorak, 21. veljače 2017. godine, održana je elektroničkim putem devetnaesta sjednica Upravnog odbora NZZPUSS-a sa sljedećim dnevnim redom:
1. Zapisnik 17. sjednice održane 21. studenog 2016.;
2. Zapisnik 18. sjednice održane 19. prosinca 2016.;
3. Javni natječaj za dodjelu studenskih stipendija za ak. god. 2016./2017.: Izvještaj Povjerenstva, Rang Liste, Odluka o dodjeli studenskih stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama;
4. Razno

Ad.1.
Upravni odbor jednoglasno je bez primjedbi usvojio dopunjen zapisnik 17. sjednice održane 21. studenog 2016. godine.
Ad.2.
Upravni odbor jednoglasno je bez primjedbi usvojio zapisnik 18. sjednice održane 19. prosinca 2016. godine.
Ad. 3.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio izvještaj Povjerenstva, usvojio rang liste te donio Odluku dodjeli studentskih stipendija i raspodjeli po pojednim kategorijama.
Ad.4.
Upravni odbor nije raspravljao.