petak, svibnja 20, 2016 - 12:51

NZPUSS
NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 20. svibnja 2016. godine

U utorak 17. svibnja 2016. godine održana je elektronskim putem dvanaesta sjednica Upravnog odbora NZZPUSS-a sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Zapisnik 11. sjednice UO održane 8. rujna 2015.
  2. Sukladno čl. 14., st. 1. Statuta Zaklade utvrđuje se prestanak mandata članova Upravnog odbora Zaklade na osobni zahtjev, gospođe prof. dr. sc. Ružice Beljo Lučić i gospodina mr.sc. Gorana Radmana.
  3. Razno.

 

Ad.1
Zapisnik 11. sjednice UO-a održane 8. rujna 2015. godine usvojen je bez primjedbi. Gospodin Ivan Mišetić, opunomoćenik gospodina Emila Tedescia, ostao je suzdržan obzirom da na predmetnoj sjednici UO-a nije sudjelovao.

Ad.2
Sukladno čl. 14., st. 1. Statuta Zaklade, Upravni je odbor jednoglasno utvrdio da prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić i gospodin mr. sc. Goran Radman podnose osobni zahtjev za prestanak mandata članova Upravnog odbora Zaklade, te slijedom navedenog, a sukladno čl. 14.,st. 1. Statuta Zaklade upućuje zahtjev predlagatelju za provođenje postupka imenovanja novih članova Upravnog odbora Zaklade sukladno čl. 8.Statuta Zaklade.

Ad.3
Upravni odbor nije raspravljao.