srijeda, rujna 9, 2015 - 12:51

NZPUSS
NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

Zagreb, 9. rujan 2015. godine

 

U utorak 8. rujna 2015. godine održana je jedanaesta sjednica Upravnog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Zapisnik 10. sjednice održane 29.4.2015.;

2. Izvještaj ravnatelja: Financijski izvještaji, izvješće o radu

3. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za ak. god. 2014./2015.: Izvještaj

4. Razno.


Ad. 1.
Zapisnik 10. sjednice usvojen jednoglasno bez primjedbi.

Ad. 2.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio financijska izvješća za 2014. godinu i za tromjesečje i polugodište 2015. godine..

Ad. 3.
Upravni odbor jednoglasno je prihvatio izvještaj o isplaćenim stipendijama te od preostalih sredstava dodijelio tri stipendije osobama s invaliditetom. O preostalom iznosu viška sredstava bit će obaviješten MZOS sa zamolbom da se odobri korištenje viška sredstava u natječaju za dodjelu studentskih stipendija za sljedeću akademsku godinu.

Ad. 4.
U sklopu točke razno bilo je govora o odlasku ravnatelja na novo radno mjesto.