Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

National foundation for the support of student living standard

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine donio Zakon o osnivanju Nacionalne Zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu (N.N. 111/07 od 29. listopada 2007. godine).

Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Tijela Zaklade su Donatorska skupština i Upravni odbor, a osnovana je i funkcija ravnatelja Zaklade. Donatorskom skupštinom predsjedava ministar nadležan za obrazovanje.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ilica 24.