NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Učeničke stipendije - Rok za prijavu 15. ožujak 2012. godine

 

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/07), članka 9. alineje 5. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, te članka 4. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu učeničkih stipendija od 28. veljače 2012. godine, Upravni odbor Zaklade na 22. sjednici koja je održana 28. veljače 2012. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU 24 STIPENDIJE UČENICIMA SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA 3. ILI 4. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA

 

I.

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu (u daljnjem tekstu: Zaklada) dodjeljuje 24 učeničke stipendije u školskoj godini 2011./2012., sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu učeničkih stipendija od 28. veljače 2012. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i ovoj Odluci.

 

II.

Stipendije se dodjeljuju učenicima slabijeg socijalnog statusa 3. ili 4. razreda srednjih škola u Hrvatskoj.

 

III.

Zaklada će stipendije iz točke I. ove Odluke dodjeljivati u iznosu od 500 kuna za svakog učenika koji ostvari pravo na dodjelu stipendije. Novčani iznos stipendije isplaćivat će se u mjesečnim obrocima, u razdoblju od 10 (deset) mjeseci, počevši od sklapanja ugovora o dodjeli stipendije.

 

IV.

Za dodjelu učeničkih stipendija Zaklade mogu se natjecati učenici koji su upisali školsku godinu 2011./2012. i koji ispunjavaju uvjete za stipendiranje propisane Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu učeničkih stipendija NZPUSS-a od 28. veljače 2012. godine. V. Javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija Zaklada će objaviti u srijedu, 29. veljače 2012. godine, na web stranici Zaklade. VI. Ovjerene i potpisane prijave na javni natječaj zajedno s dokumentacijom učenici podnose do 15. ožujka 2012. godine isključivo poštom.

 

VII.

Odluku o dodjeli studentskih stipendija Zaklada će objaviti na web stranici Zaklade www.nzpuss.hr.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. U Zagrebu, 28. veljače 2012. godine

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Lidija Gašparović, dr. vet. med.