NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

Zagreb, 9. prosinca 2016. godine

 

8. generacija stipendista - rok za prijavu: 9. siječnja 2017. godine do 12h

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu najmanje 400 studentskih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) za akademsku godinu 2016./2017.


I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su upisani u studijske programe navedene na listi deficitarnih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
1. RAČUNARSTVO
2. STROJARSTVO
3. ELEKTROTEHNIKA
4. MATEMATIKA
5. FIZIKA
6. DOKTOR MEDICINE
7. FARMACIJA
8. LOGOPEDIJA
9. REHABILITACIJA
10. ANGLISTIKA
11. GERMANISTIKA

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se studentima – osobama s invaliditetom;

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine;

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima– aktivnim kategoriziranim sportašima;

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji;

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se studentima preddiplomskog studija glazbenih i umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj – nadarenim mladim umjetnicima.

VII. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 21. studenog 2016. godine.

VIII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se elektronički kao i na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Elektronički obrazac, obrasci za sve kategorije stipendija zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija mogu se preuzeti na web stranici: http://www.nzzpuss.hr/


Prijave se podnose od 9. prosinca 2016. godine do 9. siječnja 2017. godine do 12h.


Prijave na natječaj šalju se
elektronički i poštom:
Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
(za studentske stipendije)
Ilica 24/1
10 000 Zagreb.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Lidija Gašparović