NZPUSS
NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 19. veljače 2015. godine

 

6. generacija stipendista - rok za prijavu: 15. ožujak 2015. godine

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu 438 studentskih stipendija za akademsku godinu 2014./2015.

 

 

I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se studentima deficitarnih struka i zanimanja – 310 stipendija;

 

ZNANSTVENO PODRUČJE

ZNANSTVENO POLJE / znanstvena grana

TEHNIČKE ZNANOSTI

1. ELEKTROTEHNIKA – 45 stipendija

2. RAČUNARSTVO – 45 stipendija

3. STROJARSTVO – 40 stipendija

PRIRODNE ZNANOSTI

4. MATEMATIKA – 35 stipendija

5. FIZIKA – 35 stipendija

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

6. FARMACIJA – 30 stipendija

7. DOKTOR MEDICINE – 30 stipendija

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKE ZNANOSTI

8. LOGOPEDIJA – 15 stipendija

9. REHABILITACIJA – 15 stipendija

DRUŠTVENE ZNANOSTI

10. ANGLISTIKA – 10 stipendija

11. GERMANISTIKA – 10 stipendija

 

 

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se studentima – osobama s invaliditetom – 60 stipendija;

 

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine – 34 stipendije;

 

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima – aktivnim kategoriziranim sportašima – 10 stipendija;

 

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 10 stipendija;

 

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se studentima preddiplomskog studija glazbenih i umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj – nadarenim mladim umjetnicima – 14 stipendija.

 

VII. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 17. veljače 2015. godine.

 

VIII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se elektronički kao i na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Elektronički obrazac, obrasci za sve kategorije stipendija zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama mogu se preuzeti na web stranici: http://www.nzpuss.hr/

 

Prijave se podnose od 19. veljače do 15. ožujka 2015. godine

 

elektronički i poštom

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Lidija Gašparović