NZPUSS
NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

Zagreb, 1. veljače 2014. godine

 

5. generaciji budućih stipendista - rok za prijavu: 28. veljače 2014. godine

 

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu 434 stipendije studentima sveučilišnih i stručnih studija za akademsku godinu 2013./2014.


I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija prema listi deficitarnih struka i zanimanja na tržištu rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj – 200 stipendija;

ELEKTROTEHNIKA – 30 stipendija
DOKTOR MEDICINE – 30 stipendija
RAČUNARSTVO – 25 stipendija
STROJARSTVO – 25 stipendija
FARMACIJA – 20 stipendija
LOGOPEDIJA – 20 stipendija
MATEMATIKA – 20 stipendija
FIZIKA – 10 stipendija
REHABILITACIJA – 10 stipendija
ANGLISTIKA – 5 stipendija
GERMANISTIKA – 5 stipendija

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima viših godina sveučilišnih i stručnih studija – osobito uspješnima – 110 stipendija;

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – osobama s invaliditetom – 60 stipendija;

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – pripadnicima romske nacionalne manjine – 34 stipendije;

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – aktivnim kategoriziranim sportašima – 10 stipendija;

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 10 stipendija;

VII. Stipendije Zaklade u 7. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima preddiplomskog studija glazbenih i umjetničkih studijskih programa u Hrvatskoj – nadarenim mladim umjetnicima – 10 stipendija.

VIII. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 21. siječnja 2014. godine.

VII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.
Obrasci za sve kategorije stipendija zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama mogu se preuzeti na web stranici: www.nzpuss.hr

Prijave se podnose od 1. veljače do 28. veljače 2014. godine

Prijave na natječaj šalju se isključivo poštom s naznakom „Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade – ne otvarati“ na sljedeću adresu:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ilica 24/1
10 000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, odnosno prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje nisu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Lidija Gašparović