NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 23. prosinca 2011. godine

 

 

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007), članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine te odluke Upravnog odbora Zaklade od 22. prosinca 2011. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu 408 stipendija studentima sveučilišnih i stručnih studija za akademsku godinu 2011./2012.

 

I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija prema listi deficitarnih struka i zanimanja na tržištu rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj – 338 stipendija;

 

ZNANSTVENO PODRUČJE

ZNANSTVENO POLJE / znanstvena grana

TEHNIČKE ZNANOSTI

STROJARSTVO – 45 stipendija

ELEKTROTEHNIKA – 45 stipendija

RAČUNARSTVO – 45 stipendija

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

FARMACIJA – 35 stipendija

DOKTOR MEDICINE – 70 stipendija

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

ANGLISTIKA – 25 stipendija

GERMANISTIKA – 15 stipendija

PRIRODNE ZNANOSTI

MATEMATIKA – 40 stipendija

FIZIKA – 18 stipendija

 

 

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – aktivnim kategoriziranim športašima – 10 stipendija;

 

IV. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – osobama s invaliditetom – 50 stipendija;

 

V. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 10 stipendija.

 

VI. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 22. prosinca 2011. godine za dodjeljivanje 408 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn.

 

VII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Obrasci za sve kategorije stipendija zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu 408 stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama mogu se preuzeti na web stranici Zaklade: www.nzpuss.hr

 

 

Prijave se podnose od 23. prosinca 2011. godinedo20. siječnja 2012. godine.

 

Prijave na natječaj šalju se isključivo poštom s naznakom „Studentske stipendije za 2011./2012. akademsku godinu“, na sljedeću adresu:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ilica 24/1
10 000 Zagreb.

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, odnosno prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje nisu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA NZPUSS-a

Lidija Gašparović, dr. vet. med.