NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 17. prosinca 2010. godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007), članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine te odluke Upravnog odbora Zaklade od 10. prosinca 2010. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

 

NATJEČAJ

Nacionalne Zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu
za dodjelu 800 stipendija studentima sveučilišnih i stručnih studija za akademsku godinu 2010./2011.

 

I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se nalaze na listi deficitarnih struka i zanimanja na tržištu rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj – 500 stipendija;

 

ZNANSTVENO PODRUČJE

ZNANSTVENO POLJE/znanstvena grana

TEHNIČKE ZNANOSTI

STROJARSTVO – 75 stipendija

ELEKTROTEHNIKA – 50 stipendija

RAČUNARSTVO – 50 stipendija

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

FARMACIJA – 50 stipendija

DOKTOR MEDICINE – 75 stipendija

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

ANGLISTIKA – 55 stipendija

GERMANISTIKA – 55 stipendija

PRIRODNE ZNANOSTI

MATEMATIKA – 55 stipendija

FIZIKA – 35 stipendija

 

 

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se nalaze na listi deficitarnih struka i zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, a koji se po završetku studija obvezuju zaposliti i raditi na područjima posebne državne skrbi ili otocima– 150 stipendija ;

 

ZNANSTVENO PODRUČJE

ZNANSTVENO POLJE/znanstvena grana

TEHNIČKE ZNANOSTI

STROJARSTVO – 25 stipendija

ELEKTROTEHNIKA – 10 stipendija

RAČUNARSTVO – 10 stipendija

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

FARMACIJA – 10 stipendija

DOKTOR MEDICINE – 25 stipendija

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

ANGLISTIKA – 20 stipendija

GERMANISTIKA – 20 stipendija

PRIRODNE ZNANOSTI

MATEMATIKA – 20 stipendija

FIZIKA – 10 stipendija

 

 

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima sveučilišnih i stručnih studija – pripadnicima romske nacionalne manjine – 30 stipendija;

 

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – aktivnim športašima – 20 stipendija;

 

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – osobama s invaliditetom – 80 stipendija;

 

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 20 stipendija.

 

VII. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 10. prosinca 2010. godine za dodjeljivanje 800 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn.

 

VIII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu 800 stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama mogu se preuzeti na internetskoj stranici Zaklade: www.nzpuss.hr

 

Prijave se podnose od 17. prosinca 2010. godine do 15. siječnja 2011. godine.

Prijave se na natječaj šalju isključivo poštom s naznakom „Stipendije NZPUSS-a za 2010./2011.“, na sljedeću adresu:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ilica 24/1
HR – 10 000 Zagreb.

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, odnosno prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje nisu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA NZPUSS-a

Lidija Gašparović, dr. vet. med.