NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 12. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

 

NATJEČAJ 

za dodjelu minimalno 400 studentskih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) za akademsku godinu 2018./2019. 

 

I.

Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se studentima deficitarnih studijskih programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe- 245 stipendije

1. DOKTOR MEDICINE - 45 stipendija

2. FARMACIJA - 20 stipendija

3. RAČUNARSTVO - 30 stipendija

4. ELEKTROTEHNIKA - 30 stipendija

5. STROJARSTVO - 20 stipendija

6. MATEMATIKA - 10 stipendija

7. MATEMATIKA – nastavnički - 15 stipendija

8. INFORMATIKA – nastavnički - 15 stipendija

9. FIZIKA - 10 stipendija

10. FIZIKA – nastavnički - 10 stipendija 

11. LOGOPEDIJA - 10 stipendija

12. REHABILITACIJA - 10 stipendija

13. ANGLISTIKA - 10 stipendija

14. ANGLISTIKA – nastavnički -10 stipendija

II.

Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se studentima – osobama s invaliditetom – 70 stipendija;

III.

Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se studentima – pripadnicima romske nacionalne manjine -  25 stipendija;

IV.

Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima – aktivnim kategoriziranim sportašima – 10 stipendija;

V.

Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se studentima koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji - 10 stipendija;

VI.

Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se studentima Muzičkih i Umjetničkih akademija u Republici Hrvatskoj – nadarenim mladim umjetnicima – 10 stipendija;

VII. 

Stipendije Zaklade u 7. kategoriji dodjeljuju se  studentima bez oba roditelja – 10 stipendija;

VIII.

Stipendije Zaklade u 8. kategoriji dodjeljuju se  studentima roditeljima – 20 stipendija;

IX.

Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 5. listopada 2018. godine.

X.

Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se elektronički kao i na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Elektronički obrazac, prijavni obrazac za sve kategorije stipendija, zajedno s napomenama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija i Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija mogu se preuzeti na web stranici: www.nzzpuss.hr 

XI.

Prijave se podnose do 12. studenog 2018. godine do 12h.

XII.

Prijave na Natječaj šalju se 

elektronički

i

poštom:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

(za studentske stipendije)

Ilica 24/1

10 000 Zagreb.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

prof. dr. sc. Branka Ramljak