NZPUSS

NACIONALNA ZAKLADA
ZA POTPORU UČENIČKOM I
STUDENTSKOM STANDARDU

 

Zagreb, 8. svibnja 2009. godine

 

Pozivamo sve redovite studentice i studente sveučilišnih i stručnih studija u RH da se jave na raspisani javni natječaj za dodjelu 1.000 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno kroz 10 mjeseci.

 

Na temelju članka 8. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007), članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, te odluke Upravnog odbora Zaklade od 4. svibnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 1.000 stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija za akademsku godinu 2009./2010.

I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su navedeni na listi deficitarnih struka i zanimanja na tržištu rada u Republici Hrvatskoj – 500 stipendija;

Predviđeni broj stipendija u ovoj kategoriji raspodjeljuje se na sljedeći način:

- Strojarstvo – 50 stipendija

- Građevinsko inženjerstvo – 50 stipendija

- Doktor medicine,

- Sestrinstvo, 50 stipendija

- Medicinska radiologija

- Engleski jezik (nastavnički smjer) – 40 stipendija

- Matematika (nastavnički smjer) – 40 stipendija

- Njemački jezik (nastavnički smjer) – 40 stipendija

- Računarstvo ili informatika,

  • Računarstvo ili informatika (nastavnički smjer) 30 stipendija

- Psiholog,

  • Psihologija (nastavnički smjer) 30 stipendija

- Elektrotehnika – 30 stipendija

- Arhitektura – 30 stipendija

- Farmacija – 30 stipendija

- Fizika (nastavnički smjer) – 20 stipendija

- Hrvatski jezik (nastavnički smjer) – 20 stipendija

- Odgoj predškolske djece – 20 stipendija

- Socijalni rad – 20 stipendija

Druga razina studija su diplomski sveučilišni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji.

II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se osobito uspješnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj – 250 stipendija;

III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj slabijega imovinskog statusa – 190 stipendija;

IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - aktivnim športašima – 20 stipendija;

V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - osobama s invaliditetom – 20 stipendija;

VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 20 stipendija.

VII. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 4. svibnja 2009. godine za dodjeljivanje 1.000 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn.

VIII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu 1.000 stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama, mogu se preuzeti na internetskoj stranici Zaklade: www.nzpuss.hr

Prijave se podnose počevši od 8. svibnja 2009. godine do zaključno 30. rujna 2009. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom „Natječaj za 1.000 stipendija 2009.“ na sljedeću adresu:

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ilica 24/1
HR – 10 000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom odnosno prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, srednje škole, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenome roku, neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Vito Turšić, dipl. iur.