Osnovna uloga Zaklade jest prikupljanje i raspodjela financijskih sredstava u vidu:

  • dodjele/isplate državnih stipendija;

Kreiranja i provođenje specijaliziranih projekata u svrhu:

  • nagrađivanja nadarenih i osobito uspješnih učenika i studenata
  • nagrađivanje učenika i studenata za volonterski / društveno odgovoran rad
  • pružanja potpore posebnim projektima namijenjenim učenicima i studentima s invaliditetom.

Kreiranje, provođenje i nadzor nad projektima koji unaprjeđuju životni i kulturni standard učenika i studenata, a odnose se na područje prijevoza, smještaja, prehrane, rada.

Afrimacija volonterskog rada kroz projekte Zaklade.